5091 1482

SMIF

Handicapidræt

 Aktivitet, motion og dans for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

Søndage fra kl. 11 – 13.30 – 6 gange pr. år.

Dato: Kommer senere

Sevel Hallen

Deltagerantal: Mellem 60 og 80 deltagere inkl. hjælpere og personaler.

Pris: 100 kr. inkl. mad og drikke

Personalet/ledsager skal ikke betale

Aktiviteterne er opvarmning, cykel og steptræning, balance træning, stole boldspil, faldskærmsaktivitet, badminton, boccia, sanglege og dans. Fællesspisning og fællessang i kantinen.

Datoer:

For mere information kontakt; Irene Sørensen, 2491 0018