Handelsbetingelser og privatlivspolitik


Handelsbetingelser og privatlivspolitik for Sevel-Mogenstrup Idrætsforening (SMIF)

 

Følgende gælder for alle handler mellem Sevel-Mogenstrup Idrætsforening (SMIF) og medlemmer af Sevel-Mogenstrup Idrætsforening.
For at indbetale kontingent m.m., skal medlemmet være over 18 år. 
For medlemmer under 18 år kan forældre foretage indbetalingen. Forældre kan ligeledes indbetale til medlemmer over 18 år.

Betaling
Du kan betale med følgende betalingskort: Dankort, Visa, Master eller kontooverførelse.

Kontingent skal betales senest efter 3 træningsgange.

Ved fortrydelse refunderes kontingentet kun efter 3. træningsgang. Efter dette refunderes kontingentet ikke.
Ved senere start, betales kontingent senest 6 dage efter start – kontingentet refunderes ikke.

Ordrebekræftelse og kvittering

Der modtages ikke en kvittering efter betaling gennem vores hjemmeside og conventus. Der modtages heller ingen kvittering gennem kontooverførelse – hvis man ønsker en kvittering, skal man rette henvendelse til Sevel-Mogenstrup Idrætsforening kasserer.

Reklamationsret
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er medlemskab af Sevel-Mogenstrup Idrætsforening ikke omfattet af en reklamationsret. Det er dog muligt at klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, der findes uhensigtsmæssige. 
Alle klager behandles i bestyrelsen.

Forbehold og priser
Vi forbeholder os retten til at ændre kontingent på hold i foreningen til sæsonstart ved både sommer- og vintersæson. Vi tager forbehold for tryk/taste-fejl.

Fotografering
Der fotograferes til diverse arrangementer og i enkelte tilfælde også til træning. Fotos bruges på hjemmesiden, Facebookside og i PR øjemed. Hvis man ikke ønsker dette, skal der tages kontakt til bestyrelsen i Sevel-Mogenstrup Idrætsforening.

Aftaleperiode
Medlemskabet løber i den forudbetalte periode og fornyes ikke automatisk.

Opsigelse
Medlemskabet kan opsiges af begge parter uden varsel. Opsigelsen skal ske skriftligt til bestyrelsen. Når bestyrelsen har godkendt opsigelsen vil kunden modtage en bekræftelse på opsigelsen. Vær opmærksom på, at betalt kontingent ikke nødvendigvis refunderes.
Kontingentet kan kun refunderes i særlige tilfælde. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at tage stilling til eventuel refusion i hvert enkelt tilfælde samt eventuelt at forlange en lægeattest.

Foreningen kan uden varsel lukke medlemskabet, hvis et af følgende tilfælde gør sig gældende:
– Medlemmet overtræder de gældende retningslinjer for deltagelsen.

– Medlemmet overholder ikke de gældende handelsbetingelser.

Sevel-Mogenstrup Idrætsforening registrerer og gemmer de oplysninger, du giver til os online, når du melder dig ind i Conventus.

Oplysningerne bliver brugt til at kommunikere med dig, trække statistikker og administrere din profil eller dit medlemskab. Oplysningerne opbevares beskyttet, og sendes via en krypteret forbindelse.

Du har ret til, ved forespørgsel, at få oplyst hvilke oplysninger, vi har registreret på dig, og gøre indsigelse mod en registrering i henhold til persondataloven. Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet.